Aangenaam kennis te maken

Water
Zoals elk ander mens ben ik deels gevormd door mijn familie, het systeem, waarin ik opgegroeide. Mijn beide opa’s stonden aan het roer van hun eigen bedrijf, een assurantiekantoor voor de scheepvaart en een sleepvaartbedrijf. Als jongen voer ik mee op de sleepboten in de Rotterdamse haven en daar ligt dan ook de kiem van mijn liefde voor het water en voor varen.

 

Opa’s met grote bedrijven

Hoe succesvol deze bedrijven mede door m'n opa's ook waren, in vergelijking met de taakgerichtheid bleef de mensgerichte kant wat onderbelicht. Na het Atheneum was ik ondanks deze familietraditie dan ook wat huiverig om ook iets ‘belangrijks en groots’ te gaan doen. Zonder wiskunde kon ik helaas geen diergeneeskunde studeren, en ook een studie logopedie en de politieacademie vielen om die reden af. Om wat tijd te kopen ben ik na de uitreiking van mijn Atheneum-diploma naar Drenthe vertrokken om daar iets op te pakken wat mij in eerdere vakanties al echt had gegrepen. Ik dook in de wereld van de paarden, buiten, werkend met m'n handen tussen bevlogen anderen.

 

Ambacht en lesgeven

Op een fantastische huifkarboerderij konden "mensen uit de stad vertragen in de Drentse bossen". Genietend van de omgang met dieren, zelfredzaamheid in de natuur en de prachtige omgeving. Het lesgeven aan groepen is daar op mijn pad gekomen. Elke week vertelde en instrueerde ik groepen bezoekers over de omgang met paarden. Ik leerde tuigen te repareren en werkte als leerling hoefsmid. In Engeland kon ik bij een zadel- en tuigenmaker aan de gang en daar heb ik twee fantastische jaren gewerkt.


Gezin

Het puur ambachtelijk werken was een grote tegenstelling met de grote bedrijven van mijn opa’s en ik genoot volop. Heimwee en het gebrek aan (economisch) perspectief brachten mijn vrouw en mij terug naar Nederland. Inmiddels zijn we al 44 jaar samen. We wonen in Alkmaar en zijn trotse ouders van twee inmiddels volwassen zonen.

 

Toch ondernemer
Als ambachtsman kon ik in Nederland moeilijk m'n brood verdienen, maar hoe dan wel? Uiteindelijk kwam ik terecht bij een biologische bakkerij. Biologische grondstoffen; dus geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Veel brood op de plank! Zuurdesembrood zowel als natuurlijk gezoet banket. Lang verhaal kort, opeens stond ik toch aan de leiding van (de Zonnemaire) bakkerijen. Ik heb daar als midden twintiger al mijn diplomatieke kwaliteiten uit de kast moeten halen en heb er veel managers- en ondernemerskwaliteiten opgedaan.

 

Toch ondernemer, dat wat ik eerst juist niet wilde! 

 

Mijn nieuwe beroep

Na tien jaar zette een gigantische burnout me stil. Ik kon het niet meer opbrengen, heb -met pijn in het hart- moeten verkopen en een half jaar op de bank gelegen. Langzaam ben ik overeind gekrabbeld en dat wat mij uit het dal hielp waren lichaamsgerichte therapeutische technieken. Die werkten bij mij en groepsgenoten zo goed dat ik mijn nieuwe beroep had gevonden! Op de plek waar ik weer in model was gekomen ben ik het vak van begeleider gaan leren.

 

En dat is wat ik nog steeds doe. Een privé-praktijk en als freelancer verzorgen van bedrijfstrainingen, inmiddels zijn we 25 jaar verder. Ik train mensen uit opvangteams van politie, brandweer, ambulancediensten en andere geüniformeerde beroepen. Daarnaast gaat het voor mensen werkzaam in bijvoorbeeld het onderwijs, openbaar vervoer en de zorg om trainingen Omgaan met agressie. Door de jaren heen specialiseerde ik mij in: welke impact raakt voornamelijk de functionaris, wanneer dringt het door tot de mens zelf en wanneer raakt het iemands kern / lijfelijke voortbestaan. 

 

Als begeleider word ik ook op crises afgestuurd wanneer mensen een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. Een collega die is verongelukt, een groep die extreme druk heeft moeten hanteren. Ik ben er om ze bij te staan en te ondersteunen bij de intense emoties die vrijkomen. Die ervaringen helpen mij vervolgens weer om trainingen te geven met een nog betere aansluiting.

 

Klimaatpsychologie

Voor een toenemend aantal mensen wordt duidelijk hoe groot de problemen zijn waar we mee kampen en wat daar de consequenties van zijn. Het begeleiden van klimaatrouw is waar ik me op wil gaan richten daarom ben ik aan een opleiding rouw- en verliesverwerking begonnen om mij in deze richting nog meer te specialiseren.

 

Klimaatpsychologie richt zich op mechanismes van wisselwerking: wij werken in op het klimaat, en het klimaat werkt in op ons. Milieubewust leven, de natuur, ecologische footprint (naar beneden) en positieve bijdrages rond klimaatproblemen (vergroten), het klimaataspect leeft met de jaren sterker en sterker bij me. Bijvoorbeeld als coach bij Klimaatgesprekken.nl

 

Een nieuwe richting 

Klimaatrouw is een groeiend en wezenlijk onderdeel van deze psychologie en voor mij een specialisatie waardig. Daarom is het anno 2022 tijd om bij te sturen en een extra richting in te slaan. Tijd voor een nieuwe website, tijd om mijn verhaal te delen en op zoek te gaan naar individuen en organisaties die mijn kennis en ervaring op dit gebied willen inzetten. Kern blijft voor mij om mensen die (dreigen te) stagneren vanuit overweldigend verdriet, paniek of depressie bij te staan. Doel: uiteindelijk toch weer in een actieve en zingevende modus terechtkomen. Voor de ondernemer die zich afvraagt hoe zijn / haar onderneming moet worden omgevormd ben ik eveneens sparringpartner.

 

"Oefeningen in voorstellingsvermogen"

Mijn ideaal is om met een groep ondernemers op weg te gaan met een gestructureerde studie over de transitie.

Deelnemers vormen daarin op gelijkwaardige basis het programma.

 

 

Mijn CV

 

Ervaring

-Trainingen Omgaan met grensoverschrijdend gedrag, Collegiale Opvang en Nazorg na schokkende gebeurtenissen, Contact maken met mogelijk suïcidale personen in of rond de spooromgeving, Zelfzorg en tegengaan van compassiemoeheid, Sociale vaardigheden voor aspirant verkeersvliegers.

-Klimaatcoach bij Klimaatgesprekken.nl 

-Workshop klimaatrouw voor mede-klimaatcoaches

-Intervisie bij SHN, Slachtofferhulp Nederland

-Communicatietraining basis voor schade-experts

-Communicatietraining vervolg voor schade-experts, inclusief module intercultureel

-Diverse kunstprojecten rondom klimaat zoals de Groene Kliniek. Zie https://goudenhaas.nl/

-If things grow wrong. Lakenhal Leiden. https://www.openblad.nl/

-Medewerking documentaire Klimaatrouw Altaar voor de Aarde. Zie https://rashelvanderschaaf.com/elementor-1165/

 

Opleidingen

Buro Nazorg 2021 - 2022 Geaccrediteerd Rouwbegeleider. In opleiding.

Labyrinthoss (2021) Rouw- en verliesbegeleiding; werken met het rouwkwartet

ARQ Psychotrauma Expertgroep (2018-2019) Basisopleiding Psychotrauma HBO+

Elly te Brake (2013-2019) Systemisch werken voor professionals + de verdieping Systemisch werken. Voice Dialogue

Liesbeth Wolfkamp, Bussum (2002-2010) - Coachen vanuit de zijnsvisie

Europees Instituut (1995) Psychosociaal Werker - certificaten methodisch handelen + groepsdynamica

Instituut Emotioneel Lichaamswerk (1991-1995) Trainer ELW

#development
23.9
622
38
34.204.198.73