Bedrijfstrainingen

Voor de groep, bij de deelnemers

Eerst aansluiting met de groep

Stressbestendigheid, grensoverschrijdend gedrag, sociale vaardigheid of omgaan met autoriteit: als groepstrainer verzorg ik al ruim 22 jaar trainingen door heel Nederland rond diverse thema’s. Vanuit een open en mensgerichte visie.

Stap één is altijd: interesse wekken en mensen nieuwsgierig maken. Aansluiten bij wat iedereen al doet, of allang snapt. Vanuit dat startpunt groeit gestaag het besef dat er iets extra's te halen valt. Ik zorg daarbij voor afwisseling: verhalen en anekdotes die praktijk en theorie verbinden. Dit samen met luisteren, verdiepende vragen, confronteren of juist stilte, rollenspellen met trainingsacteurs. Elke "zelfde" training is anders, ik stem af op wat de groep nodig heeft binnen de gegeven opdracht.

Elke groep is anders maar respect en vertrouwen vormen altijd de kern van mijn trainingen. In de loop der jaren heb ik zeker 15.000 mensen getraind. Van buschauffeurs en medewerkers van de stadsreiniging tot piloten in opleiding of GGZ psychologen. Veiligheid is altijd essentieel: een respectvolle en ontspannen sfeer maakt dat mensen durven te voelen, durven te zeggen wat er speelt en die dan iets nieuws proberen. Het gaat daarbij niet om een kunstje leren maar om de diepere laag. Om in het hanteren van agressie te werken aan het herstellen van een waardige omgang. Bij "Opvang en nazorg" om het bieden van een bedding voor herstel en heling.


Bent u voor uw medewerkers op zoek naar:

 • trainingen opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen
 • rouw- en verliesbegeleiding
 • weerbaarheidstrainingen
 • bewustwording over hoe bij te dragen aan de klimaat-transitie (zie klimaatpsychologie)
 • procesbegeleiding

Neem dan gerust, vrijblijvend, contact met mij op. 

 

Ontwikkeling is altijd: toegang vinden tot wat er al is.

Mijn aanpak kenmerkt zich door:

Vertrouwen geven - plus vertrouwenwekkend zijn
Authenticiteit - wat je ziet is wat je krijgt
Open en nieuwsgierig - wat mensen beweegt is zo boeiend!
Betrouwbaarheid - door de jaren heen wel extra opdrachtgevers, maar geen afvallers
Meebewegen - niemand wil geduwd of getrokken worden, toch?
Aansluiting maken - dat doe ik makkelijk, vanuit interesse

 • Behrouz Seiri
  Trainingsacteur gespecialiseerd in weerbaarheid en interculturele communicatie

  “Maarten is een echte vakman. De meest deskundige en ervaren trainer die ik de afgelopen 22 jaar ontmoet heb. Of het nou juridisch, agressie of handhaving is, voor buschauffeurs, stadsreiniging of juist hoogopgeleide mensen, ik ken geen andere trainer die met zoveel doelgroepen kan werken. Maarten vindt altijd een manier om een goede sfeer te creëren, bij hem leiden er talloze wegen naar Rome. Hij is flexibel en sluit aan bij wat de groep vraagt. Iedere keer als ik in Maartens’ training acteer leer ik zelf ook wat, hij is een enorme bron van kennis. Hij heeft geen verborgen agenda en zorgt erg goed voor deelnemers, gewoon een goed mens!”

 • Ramon Ramnath
  Trainingsacteur en trainer

  “Maarten is niet alleen inhoudelijk heel sterk maar hij hoort en ziet ook precies wat de groep nodig heeft. Daarmee gaat hij aan de slag, binnen de context van de training. Hij luistert, vraagt door en durft mensen op een prettige manier te confronteren. Het is geen trainerskunstje wat hij doet, hij voelt mee en is begaan met mensen. Hij maakt op een ander niveau contact dan veel andere trainers en dat is mooi om te zien. Maarten kan een stilte laten vallen en vervolgens zie je de groep in beweging komen. Deelnemers zijn nieuwsgierig naar wat hij allemaal te vertellen heeft.”

 • Willeke Kuijpers
  Manager Training & Opleiding IVP – ARQ Academy

  “Maarten is een van de freelancers die wij al zo’n twintig jaar regelmatig inschakelen. Het eerste wat bij mij opkomt is dat hij ontzettend kundig is. Zijn ervaring en kennis weet hij op zo’n manier over te brengen dat een groep behoorlijk onder de indruk kan zijn. Maarten pakt moeiteloos extra onderwerpen op als daar behoefte aan is. Naast trainer is Maarten opvanger bij onze afdeling hulpverlening. Hij leidt groepsbijeenkomsten na ingrijpende gebeurtenissen zoals fysieke bedreiging, ongevallen of suïcide. Ook dat werk doet hij uitstekend. Hij zorgt als geen ander dat mensen zich veilig voelen en durven te zeggen wat er speelt. Maarten is loyaal en betrokken bij ARQ IVP en voelt een grote verantwoordelijkheid voor zijn groepen.”

 • Gonnie Kleine
  Trainingsacteur, co-trainer, inspirator

  “Als trainingsacteur werk ik al zo’n vijftien jaar met Maarten samen. Maarten voelt goed aan wat een groep nodig heeft en speelt daarop in. Er zijn trainers die sterk op de methode focussen, maar Maarten probeert bij de mens te blijven. Het gaat bij hem niet over een kunstje leren, maar over de diepere laag. Dat doet hij op een heel respectvolle manier, hij creëert ontspanning waardoor mensen durven te komen met wat er is en hij zorgt voor een goede combi van ruimte en sturing. Er gebeuren vaak mooie dingen tijdens zijn trainingen.
  Practise what you preach: samenwerken met Maarten voelt heel gelijkwaardig, hij werkt niet vanuit hiërarchie. Samen zijn we verantwoordelijk om een groep een stap verder te helpen.

 • Alwin de Rijke
  Trainingsacteur en trainer

  “Gedurende twintig jaar heb ik regelmatig met Maarten samengewerkt. Hij als trainer, ik als trainingsacteur. Maarten weet goed aan te sluiten bij wat gebeurt in de groep en daarbij put hij uit een enorme bron aan kennis en ervaring. Maarten blijft bezig zichzelf te ontwikkelen en geen training is hetzelfde. Mensen voelen zich bij hem snel op hun gemak en gaan de diepte in, hij is een integere, warme man. Voor mijzelf is hij een inspiratiebron: zo zou ik willen zijn als trainer. Jarenlang noteerde ik in een schrift (TVM - tips van Maarten) zijn mooie zinnen en handige schema’s. Ik heb veel van hem geleerd.”

 • Kees van Loenen
  Auteur, acteur, trainer en coach

  “Ik werk als acteur al zo’n twintig jaar samen met Maarten en heb hem leren kennen als een solide, betrouwbare trainer. Maarten kan fantastisch vertellen en zou een geweldige geschiedenisleraar zijn.  Zijn boeiende verhalen en anekdotes verbinden op een heel natuurlijke manier theoretische modellen en achtergrondinformatie. Als Maarten iets zegt dan geloof ik dat het waar is, hij roept vertrouwen op en is op een prettige manier in de lead. Mensen voelen zich veilig bij Maarten en hij houdt individuele deelnemers en het groepsproces scherp in de gaten.”

 • Siebke Kaat
  vennoot Pragmavision

  “Vanuit Pragmavision schakel ik Maarten regelmatig in als trainer, met name voor trajecten gericht op opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen en suïcidepreventie. Maarten heeft een enorme expertise en ervaring op deze gebieden. Hij creëert een veilige sfeer in de groep en maakt dat mensen bereid zijn om naar zichzelf te kijken en met en van elkaar te leren. Deelnemers voelen geen oordeel, Maarten ziet ieders kracht en helpt mensen om een stap te zetten. Daarnaast wordt zijn creatieve bijdrage aan de inhoud en de opzet van trainingen zeer gewaardeerd.”

 • Frans Mouton
  trainingsacteur

  “Ik heb met Maarten samengewerkt tijdens een training 'omgaan met agressie', voor medewerkers parkeerbeheer. Met een geheel eigen stijl en unieke, soms zelfbedachte modellen weet Maarten gemakkelijk de aandacht van de groep te krijgen. Hij is een integer persoon en gaf mij als trainingsacteur alle vrijheid om mijn eigen draai aan deze middag te geven.”

 • Lotte Lebbink
  Trainer/adviseur ARQ IPV - Psycholoog

  “In de zomer van 2021 startte ik als trainer bij ARQ IVP en heb ik meegekeken bij Maartens’ trainingen en een training bij hem gevolgd. Maarten is een heel rustige, welbespraakte en weloverwogen trainer. Hij weet op een heldere manier uit te leggen wat het nut is van bepaalde materie voor de deelnemers. Hij werkt vanuit zijn eigen kennis en expertise en weet die op een interactieve manier terug te geven aan de groep. Een persoonlijk verhaal van een deelnemer kon Maarten op een heel respectvolle manier een plek geven, dat vond ik mooi om te zien. Sommige trainers laten zo’n verhaal te groot worden of koppelen het direct aan de theorie, waardoor het persoonlijke eraf gaat. Maarten straalt rust uit en weet de rust te bewaren, in de groepsdynamiek en bij zichzelf.”

  Trainingen die ik geef:

  • Omgaan met agressie
  • Collegiale opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen
  • Communicatie en sociale vaardigheid
  • Zelfzorg, lichaamsbewustzijn
  • Contactmaken met mogelijk suicidale personen 
  • Klimaatpsychologie, klimaatgesprekken
  • Rouw- en verliesverwerking, specialisatie ecologie en klimaat
  #development
  106.4
  639
  45
  44.222.189.51